Opiskelijakunnan toimistolla Lappeenrannassa toimii nimetty häirintäyhdyshenkilö.

Häirintää ei voida yksiselitteisesti määrittää, vaan häirityksi tulemisen kokemus on aina omakohtainen.

Yleisesti häirintä jaetaan kolmeen kategoriaan: seksuaalinen häirintä, häirintä sukupuolen perusteella, muu syrjintäperusteinen häirintä.

Mikäli koet joutuneesi häirinnän tai syrjinnän kohteeksi, ota rohkeasti yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön. Häirintäyhdyshenkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus, eikä häirintäyhdyshenkilö tee mitään ilman yhteydenottajan suostumusta.

Häirintäyhdyshenkilön yhteystiedot

Juho Timperi
juho.timperi@saiko.fi
045 316 6669

HEIMO
Eekoo
LOAS
SaLUT
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram