Kansainvälisyys

SAIKOssa kansainvälinen toiminta pitää sisällään Saimaan ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin ja kansainvälisten tapahtumien järjestämisen. Pyrimme yhdessä muiden tahojen kanssa lisäämään kansainvälisten opiskelijoiden viihtyvyyttä arjessa ja opintojen sujuvuutta.

Omaa kielitaitoaan voi harjoittaa juttelemalla rohkeasti vaihto-opiskelijoidemme kanssa koulussa, tai olemalla mukana eri opiskelijatapahtumissa, joissa törmäämään ulkomaisiin opiskelijoihimme.

SAIKO:ssa kansainvälisistä asioista lisätietoja antaa ohjauksen asiantuntija Juho Timperi juho.timperi@saiko.fi / 045 316 6669

Opiskelijakulttuuri ja liikunta

SAIKO järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on tuoda vaihtelua arkeen ja tarjota mahdollisuus tutustua muihin opiskelijoihin. Joka syksy järjestettävillä Fuksiaisilla toivotetaan uudet opiskelijat tervetulleiksi Saimaan ammattikorkeakouluun.

SAIKOn tavoitteena on myös kannustaa opiskelijoita liikuttamaan ja kokeilemaan erilaisia liikuntaharrastuksia. Lappeenrannassa korkeakouluopiskelijoille liikuntapalveluja tarjoaa SaLUT, joka on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden yhteinen korkeakoululiikuntahanke. Lisätietoa SaLUTin tarjoamista liikuntapalveluista www.salut.fi.
Imatralla SaLUT neuvottelee opiskelijoille alennuksia liikuntamaksuihin eri toimipaikoissa.

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat osallistua myös LTKY:n kerhotoimintaan: http://ltky.fi/kerhot/

Mikäli sinulla on ideoita tapahtumiin tai liikuntapalveluihin tai kysyttävää, ota yhteyttä rosaliina.telekainen@saiko.fi tai merilii.tsakuhhin@saiko.fi

Tutorointi

Tutortoiminnan avulla perehdytetään uudet opiskelijat oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutoreina toimivat pääsääntöisesti ylempien vuosikurssien opiskelijat. Tutorit toimivat yhteistyössä koulutusalojen tutoropettajien, opinto-ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa. He kommunikoivat myös säännöllisesti SAIKOn tutor-vastaavan kanssa, joka suunnittelee ja koordinoi tutor-toimintaa yhdessä opiskelijakunnan ohjauksesta vastaavan asiantuntijan kanssa.

Tutortoiminta tarjoaa mukavaa yhdessäoloa, runsaasti uusia ystäviä sekä kehittää esiintymistaitoja.

Tutorointiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa hallituksen tutor-vastaava sähköpostilla tutor@saiko.fi  tai SAIKOn ohjauksesta vastaava asiantuntija juho.timperi@saiko.fi / 045 316 6669

Koulutukseen liittyvä edunvalvonta

Koulutukseen liittyvä edunvalvonta
Toiminta kattaa kaiken ammattikorkeakoulutukseen liittyvän, esimerkkeinä opintosuunnitelmiin, koulutuksen laatuun, opintojen ohjaukseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat. Eri alojen opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen koulutuspoliittisen toimintaan on tärkeää hyvän kattavuuden, tiedonvälityksen ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi.

Mikäli sinulla on koulutuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä hallituksen edunvalvontavastaavaan: jukka.oikarinen@saiko.fi tai tutor@saiko.fi

Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä edunvalvonta

Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä edunvalvonta
Toiminta kattaa opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveydenhuoltoon, opiskelijaruokailuun ja sosiaaliseen asemaan liittyvät asiat. SAIKOn hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava seuraa opiskelijoiden etuuksien kehitystä sekä ajaa opiskelijoiden etua.

Mikäli sinulla on edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä hallituksen edunvalvonnasta vastaavaan: jukka.oikarinen@saiko.fi tai tutor@saiko.fi

LOAS
HEIMO
SaLUT
Ammattiliitto Pro
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram