LAB ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOE aloittaa toimintansa 1.1.2020. Syksyllä järjestetään edustajistovaalit, joissa valitaan edustajisto uudelle opiskelijakunnalle. Edustajiston toimikausi on kalenterivuosi 1.1.2020 – 31.12.2020. Vaaleissa valitaan 20 edustajiston jäsentä ja 10 varajäsentä.

Ehdolle asettautumisaika: 1.10 – 16.10.2019
Äänestysaika: 30.10 – 6.11.2019

Ennakkoäänestys 30.10. – 5.11.2019
Varsinainen vaalipäivä 6.11.2019
Vaalitulosten julkaisu: 6.11.2019

Asetu ehdolle tästä:
https://www.webropolsurveys.com/S/4528FAA9A53CB7C1.par
Luo oma vaalilista tästä:
https://www.webropolsurveys.com/S/340EE29ED683598E.par

Äänestys järjestetään sähköisesti ja kaikilla opiskelijakunta LAMKOn ja opiskelijakunta SAIKOn jäsenillä, jotka ovat suorittanet jäsenmaksunsa viimeistään 16.10.2019 on oikeus äänestää. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Jäsenet saavat kertakäyttöisen äänestyslinkin jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Edustajistovaaleissa ehdolle voivat asettua kaikki opiskelijakunta LAMKOn ja opiskelijakunta SAIKOn jäsenmaksun viimeistään 16.10.2019 maksaneet opiskelijat. Ehdolle asettuminen tapahtuu täyttämällä ehdokaslomake, jonka löydät opiskelijakuntien verkkosivuilta ja Facebook-tapahtumasta.

Ehdokkaat voivat muodostaa vaaliliiton, johon voi kuulua korkeintaan 20 jäsentä. Liitolle on nimettävä asiamies, joka voi olla myös vaaliliiton ulkopuolinen henkilö. Vaaliliiton muodostamisilmoituksessa on ilmoitettava ehdokkaiden koko nimet ja opiskelijanumerot. Vaaliliitolle on annettava nimi, joka julkaistaan vaali-ilmoituksissa. Vaaliliiton nimi ei saa loukata kenenkään henkilökohtaisia oikeuksia eikä olla kaupallinen tai muuten sopimaton. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus määrätä liitto nimeämään itsensä uudelleen. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Jos ehdokas ei ole ilmoittanut vaaliliittoa, hänen katsotaan olevan yksin omassa liitossaan. Ehdokasluettelo julkaistaan opiskelijakuntien verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.

-Keskusvaalilautakunta

SaLUT
LOAS
HEIMO
Eekoo
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram