LUT-korkeakoulujen hallitukset ovat päättäneet Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun fuusioitumisesta ja uusi LAB-ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa 1.1.2020. Tämän myötä opiskelijakunta LAMKO ja opiskelijakunta SAIKO tulevat myös fuusioitumaan ja uusi opiskelijakunta KOE aloittaa toimintansa myös tammikuun
ensimmäisenä päivänä.


Fuusion valmistelut aloitettiin syksyllä 2018 molempien ammattikorkeakoulujen toimesta. Opiskelijakunnat LAMKO ja SAIKO ovat olleet prosessissa mukana alusta saakka ja ovat tuoneet opiskelijoiden ääntä kuuluviin useisiin fuusioita valmisteleviin työryhmiin. Olemme myös aloittaneet opiskelijakuntien fuusion valmistelut samanaikaisesti. Olemme vuoden aikana luoneet täysin uuden opiskelijakunnan, joka palvelee yli 8000 ammattikorkeakouluopiskelijaa Lahdessa ja Lappeenrannassa. KOE opiskelijakunta tarjoaa myös jäsenpalveluita LUT-yliopiston Lahden kampuksen opiskelijoille yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) kanssa.


”Työtä on ollut paljon, mutta prosessin ollessa maaliviivalla fiilis on aivan loistava. Kaikki on tehty yhdessä, opiskelijoiden etu edellä ja alusta asti tavoitteena oli luoda uusi entistä parempi opiskelijakunta palvelemaan uuden LAB- ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Täytyy kiittää sekä Saimaan että Lahden ammattikorkeakoulujen henkilökuntaa ja opiskelijakunta SAIKOa hyvästä yhteistyön rakentamisesta, tästä on hyvä jatkaa uuteen vuoteen!” kertoo opiskelijakunta LAMKOn hallituksen puheenjohtaja Marko Kaira.


Opiskelijakuntien osalta syksyllä 2019 on edessä KOE opiskelijakunnan edustajistovaalit, jossa molempien opiskelijakuntien jäsenten keskuudesta valitaan vaaleilla KOE opiskelijakunnan edustajisto. Tämä edustajisto nimittää myös KOE opiskelijakunnalle hallituksen toimintavuodelle 2020 ja opiskelijaedustajan uuden LAB-ammattikorkeakoulun hallitukseen. KOE opiskelijakunnan henkilöstörakennetta tullaan myös vahvistamaan toiminnanjohtajan ja jäsenpalveluiden asiantuntijan lisäksi edunvalvonnan ja viestinnän asiantuntijoilla.


”Hakiessani SAIKOn puheenjohtajaksi tiesin, että vuosi 2019 on tavallistakin mielenkiintoisempi ja kiireisempi. Fuusiotyö on ollut monin verroin opettavaisempaa ja palkitsevampaa, kuin olisin voinut aavistaakaan. On ollut mahtavaa päästä luomaan yhdessä LAMKOn kanssa aidosti uutta ja palvelevampaa opiskelijakuntaa. Erityisen kiitollinen olen aktivoituneista opiskelijoistamme – saimme huiman määrän hakijoita opiskelijakunta KOEn edustajistoon ja odotammekin innolla marraskuun vaaleja. Kiitos korkeakouluillemme opiskelijoiden hienosta osallistamisesta fuusiotyöhön. LAMKOn kanssa yhteistyö on ollut saumatonta. Yhdessä teemme KOEn tulevaisuudesta loistavan!” kertoo opiskelijakunta SAIKOn hallituksen puheenjohtaja Emma Kokkonen.


KOE opiskelijakunta haluaa toiminnallaan vahvistaa opiskelijan ainutlaatuista polkua ensimmäisen päivän fuksista valmistuneeksi ammattilaiseksi. KOE tutorointi hitsaa uudet opiskelijat yhteen sekä auttaa uutta opiskelijaa kampuksella ja verkossa. KOE tapahtumat tarjoavat monipuolista ja virkistävää vaihtelua opintojen rinnalle. KOE edunvalvonta pitää huolen, että opinnot ovat laadukkaita meistä jokaiselle ja opiskelijan arki on mahdollisimman sujuvaa niin kampuksilla, kuin kaupungeissakin. KOE opiskelijaelämä pitää sisällään monipuolisen ja kiinnostavan viestinnän, sekä toimivat jäsenpalvelut, jotka pyrkivät vastaamaan jokaiseen opiskelijaa mietityttävään kysymykseen. KOE opiskelijakunta, KOE LAB.

Lisätietoja
Marko Kaira
Opiskelijakunta LAMKO 
Hallituksen puheenjohtaja
050 5020 634
pj@lamko.fi


Emma Kokkonen
Opiskelijakunta SAIKO
Hallituksen puheenjohtaja
044 0338 698
pj@saiko.fi

HEIMO
Eekoo
Ammattiliitto Pro
LOAS
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram