Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAIKO) suhtautuu varauksella ilmoitukseen Lahden ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun johdon esityksestä korkeakoulujen fuusiosta.

Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulun rehtorit ilmoittivat tänään aamulla kannattavansa korkeakoulujen fuusioitumista ja esittävänsä sitä hallituksille.

Toivoimme, että mahdollisen fuusion myötä koulutustarjonta tulee paranemaan niin Skinnarilan kampuksella, kuin myös Lahdessa. Koulutuksen määrän lisääntyessä tulisi erityisesti huolehtia opetuksen laadun säilymisestä nykytasolla. Toivomme myöskin lähiopetuksen määrän säilyvän vähintään nykyisellä tasolla. Korkeakoulujen yhdistyessä myös tietojärjestelmät tulevat yhdistymään, mikä osaltaan voi aiheuttaa haasteita opiskelijoille. Erityisesti tämän osalta tulee huolehtia siitä, ettei mahdollinen järjestelmien yhdistäminen aiheuta opiskelijalle ylimääräistä työtä ja toteuttaa toimenpiteet siten, että ne mahdollisimman vähän sotkevat opiskelua.

Opiskelijakunnan toiminnan osalta uusi korkeakoulu tarkoittaa myös uutta opiskelijakuntaa. Mahdollisen fuusion myötä tulee erityisesti panostaa siihen, että edustajistoon sekä hallitukseen saadaan riittävä opiskelijaedustus molemmilta paikkakunnilta.

SAIKO seuraa tilannetta aktiivisesti ja on valmis kannattamaan päätöksiä, jotka pitkällä aikavälillä hyödyttävät opiskelijoita.

 

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan puolesta,


Lotta Loponen,                                                       Mikael Martikka,
edustajiston puheenjohtaja                                    hallituksen puheenjohtaja

 

Lisätietoja:
Mikael Martikka
puheenjohtaja@saiko.fi
044 033 8698

Eekoo
OmaSp
HEIMO
LOAS
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram