Miten opintotarjonta, opetuksen laatu ja työelämälähtöisyys ovat kehittyneet ammattikorkeakoulussasi? Vastaa kyselyyn 2.6.2017 mennessä.

Kyselylinkki: https://fi.research.net/r/amk-kyselyopiskelijoille

Ammattikorkeakoulu-uudistusten perustavoitteena on ollut korkeakoulujen rakenteiden, hallinnon ja toimintatapojen uudistaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Uudistuksessa kaikista ammattikorkeakouluista muodostettiin osakeyhtiöitä, vastuu perusrahoituksesta siirtyi valtiolle, ammattikorkeakoulujen hallintoa muutettiin ja siirryttiin yhden hallituksen malliin.

Kyselyssä halutaan kuulla opiskelijoilta, minkälaisia käytännön vaikutuksia uudella ammattikorkeakoulu-uudistuksella on ollut mm. opiskelijoiden opintotarjontaan, opetuksen laatuun, opintojen työelämälähtöisyyteen, vaikuttamismahdollisuuksiin ja omien opintojen suunnitteluun. Kysely on toimitettu ammattikorkeakoulujen opiskelijoille.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa ammattikorkeakoulujen kehittämiseen. Vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. Tietojen keruusta ja käsittelystä vastaa Owal Group Oy. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten vastaajien tietoja luovuteta ammattikorkeakouluille, opetus- ja kulttuuriministeriölle tai muille osapuolille. Tuloksia hyödynnetään ammattikorkeakoulu-uudistusten vaikutusten arvioinnissa, joka valmistuu kesäkuussa 2018.

Lisätietoja arvioinnista ja kyselystä antaa:
Marika Koramo
Owal Group Oy
marika@owalgroup.com
040 822 4398

Old Cock
OmaSp
Frank
LOAS
headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram