Opiskelijoiden asialla

SAIKO on Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma opiskelijakunta, joka edustaa kaikkia Saimian opiskelijoita mm. koulutus- ja sosiaalipoliittisissa asioissa ja toimii heidän edunvalvojanaan. Saimian opiskelija, myö ollaan siuta varten!

Tulevat tapahtumat

Aww.. Nothing fun is happening.

Tuoreimmat kuulumiset

SAIKOn hallitus 2018 valittu

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajisto valitsi järjestäytymiskokouksessaan 7.12.2017 opiskelijakunnan hallituksen jäsenet vuodelle 2018.Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tekniikan opiskelija Mikael Martikka

SAIKOn edustajisto vuodelle 2018

Täydennyshaku Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistoon päättyi viime viikolla. Keskusvaalilautakunta on tänään vahvistanut edustajiston kokoonpanon ensi vuodelle.

Täydennyshaku SAIKOn edustajistoon 2018

Edustajisto päättää opiskelijakunnan toiminnan suurista linjoista ja käyttää ylintä päätösvaltaa. Lisäksi se valitsee opiskelijakunnan hallituksen ja valvoo sen toimintaa.

Jyty
Frank
SaLUT
LOAS
Kansainvälisyys

Kansainvälisyys

SAIKOssa kansainvälinen toiminta pitää sisällään Saimaan ammattikorkeakoulun vaihto-opiskelijoiden tutoroinnin ja kansainvälisten tapahtumien järjestämisen.

Opiskelijakulttuuri ja liikunta

Opiskelijakulttuuri ja liikunta

SAIKO järjestää erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja, joiden tarkoituksena on tuoda vaihtelua arkeen ja tarjota mahdollisuus tutustua muihin opiskelijoihin.

Tutorointi

Tutorointi

Tutortoiminnan avulla perehdytetään uudet opiskelijat oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutoreina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat.

Koulutukseen liittyvä edunvalvonta

Koulutukseen liittyvä edunvalvonta

Toiminta kattaa kaiken ammattikorkeakoulutukseen liittyvän, esimerkkeinä opintosuunnitelmiin, koulutuksen laatuun, opintojen ohjaukseen ja opiskelijan oikeusturvaan liittyvät asiat.

Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä edunvalvonta

Sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä edunvalvonta

Toiminta kattaa opiskelijoiden toimeentuloon, asumiseen, terveydenhuoltoon, opiskelijaruokailuun ja sosiaaliseen asemaan liittyvät asiat.

headspeech-bubbleanchorellipsisthumbs-o-uptwitterfacebookinstagram